750. QLFP

 

QLFP ("Quantum-Leap-Frogging-Process")  je pristop, ki dramatično poveča zavedanje o lastnih kreacijah ( umotvorih)  in o splošnih, vsega dotikajočih se  trajnih nabojih, ki se sproščajo. Deluje na skupino, posameznika ( je voden) in za samostojno procesiranje. Posledice uspešne uporabe tega procesa, v  okviru nekega večjega scenarija, so preobsežne, da bi jih pregledali na tem mestu.

 

Zgodovina:

- QLFP je bil ustvarjen po eksperimentalnem  SkyCircle-u v katerem so sodelovali izredno izkušeni procesorji, ki jih je vodil Ed Dowson.

Skycicle je zadeval neko doslej nerešeno, izredno razvejano situacijo  medsebojnega ustvarjanja  sovražnikov. Proces SkyCircle-a je pokazal, brez kančka dvoma, da so  domneve vzete kar tako oz.  same po sebi  popolnoma pomankljive, če ne celo napačne. To je vodilo v prikritje dlje trajajočih neuspehov ( razdorov) celotne skupine procesorjev. To je za  kar precej časa  skrilo naboj, namesto, da bi ga odstranili.

- Nadalnje poglabljanje  v notranjost mehanizmov, tega konkretnega primera

 ( to je opravil Max,) se je izteklo v preprost a ekstremno uporaben proces o povezanosti nasprotij.

-V naslednjem Skycrcle-u  je drugi korak prispevala Lyn Keller. Drugi korak, sicer ni  bistven za delovanje osnovnega procesa, a čisto sam po sebi še ojača neprecenljivo orodje rokovanja z nabojem.

 

Splošni opažanja:

-         VSAKA neželjena situacija je bila ustvarjena in  »se« drži na mestu zaradi POZITIVNEGA namena.

-         Če POZITIVNI namen ni najden in rehabilitiran, bo situacija »ponovno  ustvarjena «, tudi po uspešni odstranitvi  vseh poprejšnjih nabojev, ki so bili vpleteni.

-         VSAKDO, ki je vpleten v konflikt, aktivno ustvarja medsebojna si nasprotovanja.

-         Ta vzorec je bil široko uporabljan že dolgo nazaj  v zgodovini.  Vžgale so se strasti, nastali so konflikti, rezultat pa  so bile novo pridobljene ugodnosti posameznikov. Variacije na to temo je prvi omenil že Sun Tzu v  » Umetnosti vojne «. Vendar v omenjenem delu ni predloga za     

      odstranitev takega vpliva.

 

Cilj:

 Trajna odstanitev neželjenih nasprotij in neželjenih pogojev v življenju.

 

Metoda:

Dvigniti zavedanje o prvotnem, POZITIVNEM namenu na zavestno raven.

 

Stranski cilji:

» Sprostitev / izbris « vsakega naboja, ki je s tem povezan

    ( po opažanjih:  najbolj efektivno, kadar  opravljeno na celi črti )

 

 

Opomba procesorjem, ki bodo vpleteni:

Nekateri vidiki v tem pristopu niso novi in jih lahko najdemo v mnogih šolah. Zaenkrat še niso bili uporabljeni pravilno ali docela. O tem priča čudno početje ustvarjanja namišljenih ali pravih  sovražnikov samih kreatorjev takih zamisli.

 

Glavni proces:

1.      Prepoznaj  nasprotje ( zaključek ali  stanje )

2.      Z odprtimi ali zaprtimi očmi vprašaj:

      » Kateri del tebe (mene), pridobiva  (moč) iz te situacije?«

3.      Lociraj ta del nekje v prostoru.

4.      Okusi in ojačaj ta občutek  {moči}.

 

Opomba:

-         očitno je »tebe« uporabljen v procesiranjih drugega, mene pa za  samo-proces.

-         pojem v zavitem oklepaju { } naj bi variiral po izboru osebe

           (glej spodaj), dokler  se ne pojavi tisti del osebe, ki ima pozitivni namen.

-         uporaba »Guna procesa« po prvem koraku (1.) in med četrtim (4.) bo strašansko izboljšala in pospešila uspeh tega procesa.

 

( Po izbiri) podproces ( Lyn Keller):

-         Če se pojavi negativen zaključek ali stanje, vzbujen skozi proces, ki je 

     obremenjujoč in bi ga bilo bolje odstraniti, lahko prosimo NABOJ (ne del     

     samega sebe!!):

 

A.   » Če bi se LAHKO premaknil, KAM bi se premaknil?«

      Opazujte kam se premika, če še ni izginil. Če vztraja na

      istem mestu ali na novi lokaciji po dveh ali treh rundah, ukažite:

 

B.   »Pokaži na Bitje od katerega si ločen.«

        V redkih primerih je še vedno prisoten in nujno je opozoriti ta 

        naboj:

 

C.    »Imaš  izbiro biti svoboden oz. biti ponovno združen z   

      Bitjem, od katerega si ločen.«

 

Opomba k zavitim oklepajem { }:

Kot je bilo opaženo, bo prva skupina nasprotij  direktno povezana z »arhetipom« osebe.  Da lahko začnemo, je nujno potrebno prilagoditi pojem  v zavitem oklepaju ustrezno  »arhetipu« osebe.

 

Sledeči seznam, z 10. decembra 2002,  prikazuje najbolj običajne pojme. Imena arhetipov v oklepajih so vzeta po IFA modelu in dana na znanje tistim, katerim je IFA filozofija znana.

Seznam je izpeljan iz opazovanja prve skupine ljudi, ki je sodelovala v procesu.

 

 

 

Seznam arhetipskih pojmov:

»gotovost«  (Obatala)

»moč«  (Shango)

»stabilnost«  (Ogum)

»užitek«  (Oshun)

» ponos/ superiornost«  (Yemonja)

»spokojnost«  (Olokun)

»kontrola (ne da bi bila opažena)«  (Ochossi )

»vpliv«  (Eshu)

»kruta-zlobna zmaga« (Oya)

 

Opombe:

-         Yemonja/Olokun je ena celota/ kompleks, čeprav se precej različno pojavljata v življenju. Na tej točki je nemogoče napovedati, kateri od  dveh danih pojmov s seznama, se  bo pojavil.

-         besede so oznake; kažejo »pravo stvar« . Če oznaka ni uporabna, najdite svojo oznako, ali popolnoma preskočite označevanje dejanj  in le občutite tisto energijo, ki je POZITIVNA.

-         včasih bo »razum/ego« vskočil in ostro ovrgel ali zagovarjal občutke, prepoznane kot pozitivne. To je še posebej res za ženske arhetipe.  Če se to pojavi, ponovno usmeri pozornost na

     »tisto, kar me dela močnejšo/ga« ali  na »kaj je za preživetje«.  Pri tem      

      ignorirajte psevdo-moralnost Ega.

-         prvo rundo je pametno narediti s procesorjem, šele zatem se gre na solo varianto.

-         pozornost začetnih spornih vprašanj je usmerjena  na arhetipsko rivalstvo z drugimi arhetipi. Kdorkoli ima izkušnje z arhetipi naj bi opazil skupino arhetipov v igrah in naj bi tudi preveril naboj, ki ga ima do drugih z »istim arhetipom«

 

Veliko sreče in uspešno prihodnost!